Ֆիլիպ Ջեսափի անվան

միջազգային իրավունքի մրցույթ

 
Իրավաբանների նոր սերունդ
ՋԵՍԱՓԻ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ

Ջեսափի ակումբի լրատուն պարբերական է, որի հրատարակումը ուղղված է նպաստելու Հայաստանում Ջեսափի մրցույթի մասսայականացմանը, մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովմանը, Ջեսափի ավանդույթների արմատավորմանն ու շարունակականության ապահովմանը: Լրատուն պարունակելու է տեղեկություններ Հայաստանի Ջեսափի ակումբի և նրա գործունեության, միջազգային տարաբնույթ հիմնախնդիրների շուրջ քննարկումների ու դրանց արդյունքների մասին, հրապարակելու է հեղինակավոր կարծիքներ արդի միջազգային հիմնահարցերի վերաբերյալ և այլ տեղեկատվություն, որը կնպաստի միջազգային իրավունքի վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը:

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում