Ֆիլիպ Ջեսափի անվան

միջազգային իրավունքի մրցույթ

 
Իրավաբանների նոր սերունդ
Ակումբի մասնակիցներ

Ջեսափի ակումբի մասնակիցների առաջին ժողովին հրավիրվել էին նրանք, ովքեր կանգնած են եղել կազմակերպիչների կողքին մրցույթի հիմնադրման իսկ պահից, մասնակցել են մրցույթին կամ աջակցել նրա կազմակերպման ու կայացման գործում: Ջեսափի ակումբի առաջին մասնակիցների թվում են ինչպես արդեն կայացած իրավաբաններ` տարբեր պետական մարմինների աշխատակիցներ, փաստաբաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ նախկին ջեսափականներ ու ուսանողներ, որոնք մասնակցել են մրցույթին:

Հաշվի առնելով ակումբի նպատակները և գիտակցելով, որ Ջեսափի մրցույթի կայացումն ու ակումբի գործունեության մյուս ուղղությունների արդյունավետ իրագործումը կախված է ոչ միայն բանիմաց իրավագետներից, այլ նաև այլ բնագավառների հմուտ ու կայացած մասնագետներից` ակումբի կանոնակարգը չի սահմանափակում ակումբի մասնակիցների շրջանակը:

Ակումբի մասնակից կարող է դառնալ յուրաքանչյուր ոք, ով որևէ ներդրում է ունեցել Հայաստանում Ջեսափի մրցույթի կայացման գործում կամ այլ կերպ հետաքրքրված է ակումբի գործունեությամբ: Հայաստանի Ջեսափի ակումբի կանոնակարգը սահմանում է, որ ակումբի գործունեությանը կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ոք, ով հանդիսացել է Ջեսափի մրցույթի դատավոր, դատավորի օգնական, մասնակցել է մրցույթին թիմերի կազմում կամ ընդհանրապես հետաքրքրված է ակումբի նպատակներով և գործունեությամբ:

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում